7 таймера с шаблони (до 30 мин.)

7 таймера за обратно броене позволяват да се създадат и запазят настройки, с дължина до 30 минути, за различни спортове.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка