3 всекидневни аларми и почасов сигнал

До 3 аларми, които сигнализират всеки ден в настроения час, и опция за звуков сигнал на всеки кръгъл час.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка