Двоен таймер за обратно броене с автоматично повторение - 100 мин (5 сек.)

Два независими таймера могат да отброяват до 100 минути с точност на настройване до 5 секунди. Автоматично възобновяване след изтичане на времето.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка