Напомняне на дата

Часовникът напомня със символ на  дисплея за важни дати, зададени от вас.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка