Радио сверяване (Европа)

Вграден приемник за радиосигнал, получава данни за точното време в почти  всяка част от Европа. По-голямата част от България е с покритие.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка