SUPER-AUTO-LED подсветка

Чрез накланяне на часовника към лицето, цветен светодиод ярко осветява циферблата.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка