Запечатване на време 30

Бутон за запечатване на момент във времето, запазващ часа и датата за по-късен преглед. Памет до 30 печата. 
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка