Мерене на пулс

Гръден колан измерва пулса и предава данните на часовника.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка