Ниво на сърдечният пулс

Изчислява процента на моментния пулс спрямо максималния.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка