Таймер за обратно броене - 100 минути (1 сек.)

Таймерът може да отдброява до 100 минути, с точност на настройване до 1 секунда.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка