60 записа на време

Вградена памет за съхраняване на информация за засечено време със съответна дата на събитието.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка