Аларма - звънец

Звънец сигнализиращ настъпването на настроеното време.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка