Хронометър 1 час (1/1000 сек.)

Enter watch model here
Цвят
Верижка