Корпус с йонно покритие

Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка