Подводен дневник

Информация като времетраене на подводното спускане, температура на водата и дълбочина на потапянето могат да бъдат записани и преглеждани на по-късен етап.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка