Таймер за обратно броене с автоматично повторение - 60 часа (1 сек.)

Таймерът може да отброява до 60 часа с точност на настройване до 1 секунда. Автоматично възобновяване след изтичане на времето.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка