Термометър (0° С/+ 40° С)

Вграден сензор измерващ температурата на въздуха в амплитуда от 0° С до +40° С.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка