Записки от полет

С натискане на един бутон, часовникът запаметяват данните от GPS, дата и час, като по този начин можете да проверите траекторията на полета си в по-късен момент. 
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка