Аларма - пулс

Часовникът сигнализира, когато засече предварително зададен диапазон на сърдечния пулс.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка