Оптично мерене на пулс

Оптичен сензор за измерване на пуслс от ръката
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка