Устойчив на ниски температури (-20 °С)

Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка