Комбинирано осветление

Натискане на бутона активира светещият панел за дигиталната част заедно с аналогова подсветка по периферията на циферблата, гараниращи пълно и лесно разчитане в тъмни условия.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка