Безел с посоки

Рингът на циферблата може да се върти за изчисление на приблизителни посоки.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка