Дуплекс LCD

Двоен LCD позволява едновременно да се използват по 2 функции.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка