Петорен таймер за обратно броене с автоматично повторение - 1 час (1 мин.)

Пет независими таймера могат да отброяват до 1 час с точност на настройване до 1 минута. Автоматично възобновяване след изтичане на времето.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка