Улеснена навигация

При натискане на бутон часовникът издава посока в градуси. При изравняване на безела с подадените градуси може лесно да се ориентирате за географските посоки.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка