Въртящ бутон

Използването на въртящият бутон правят настройването на алармата или таймера лесно и интуитивно.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка