Радио сверяване (Европа, САЩ, Япония)

Вграден приемник за радиосигнал, получава данни за точното време в почти  всяка част от Европа, САЩ и Япония. По-голямата част от България е с покритие.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка