Заключване на коронката

Лесно отключване и саключване на въртящият бутон, предпазващо инцидентна смяна на функция или друго нежелано действие.
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка